توضیحات

این پروژه یک نوسازی ساختمان اداری با حفظ بافت و نما خارجی بود که کارفرما قصد داشت تا با طراحی داخلی خاص و مدرن ، ساختمان اداری را بیش از پیش برای کارمندان جذاب کند.

پیشنهاد ما در طراحی دکوراسیون داخلی و نوسازی این پروژه به گونه ای بود که عناصر منحصر به فردی که ساختمان را مشخص و شکل می دهند از جمله استفاده از بعد فضاهای موجود که از لحاظ تیپولوژی شبیه ساختمانهای صنعتی هستند ، حفظ شوند . طراحی محیط چندمنظوره ، منطقه کار مشترک اداری ، و همچنین منطقه اوقات فراغت در همان فضا ، و در نتیجه یک فضای باز ، مداوم و بزرگ ایجاد شد. در مقابل ، اتاق کنفرانس و جلسات با تقسیم بندی در دکوراسیون داخلی آن به خوبی توانستیم نیاز کارفرما را برآورده کنیم..

این ساختمان قدیمی ، با بازسازی و طراحی داخلی توانستیم به خوبی جانی دوباره به کالبد بی جان قدیمی ساختمان ببخشیم و با حفظ نما ساختمان ثابت کردیم این ساختارهای قدیمی قرن به خوبی قادر به حفظ تحولات برنامه ای معاصر و سایر عملکردهای مرتبط با مصارف اداری هستند.

  • طراحی داخلی اتاق کنفرانس دفتر یوسف آباد
  • نوسازی محیط های مشترک ساختمان اداری
  • طراحی دکوراسیون داخلی اداره